خدمات تور مشهد زمینی نوروز 95 شامل 2 شب اقامت همراه با صبحانه و نهار و شام ، بلیط رفت و برگشت قطار ، استقبال از راه آهن.

تور مشهد زمینی ، تور مشهد نوروز 95


1395/01/07 - لغایت 1395/01/13

1395/01/02 - لغایت 1395/01/06

1394/12/27 - لغایت 1395/01/02

تاریخ

اتاق 3تخته

اتاق2 تخته

اتاق 3تخته

اتاق2 تخته

اتاق 3تخته

اتاق2 تخته

اتاق

740.000

880.000

800.000

967.000

800.000

967.000

قصر بین المللی

760.000

890.000

900.000

1.089.000

770.000

1.080.000

قصر طلایی

800.000

950.000

930.000

1.150.000

930.000

1.150.000

درویشتوضیحات:

کلیه قیمتها به تومان می باشد

تعداد وعده های غذایی به تعداد شبهای اقامت می باشد.