تور نوروز 97 - تور ارزان نوروز 97 - تورهای نوروزی 97 تور نوروز 97,تورهای نوروزی 97,تور دبی نوروز 97,تور استانبول نوروز 97,تور آنتالیا نوروز 97,تور ارمنستان نوروز 97,تور مالزی نوروز 97,تور قبرس نوروز 97,تور تایلند نوروز 97,تور اروپا نوروز 97,تور لبنان نوروز 97,تور گرجستان نوروز 97,تور هند نوروز 97,تور گوا نوروز 97,تور کوش آداسی نوروز 97,تور آنکارا نوروز 97,تور کیش نوروز 97,تور قشم نوروز 97,تور شیراز نوروز 97,تور اصفهان نوروز 97,تور مشهد نوروز 97,نوروز 97 http://www.nowruz7.ir 2018-10-15T20:10:13+01:00 text/html 2018-02-28T13:24:54+01:00 www.nowruz7.ir تور تور لبنان نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/57 <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">خدمات <a title="تور لبنان نوروز 97" href="http://irsafar.ir/index.php/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/218-lebanon-npwruz-97" data-mce-href="index.php/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/218-lebanon-npwruz-97">تور لبنان نوروز 97</a> شامل بلیط رفت و برگشت ایران ایر ، ترانسفر فرودگاهی ، 7 شب اقامت با صبحانه ، راهنمای فارسی ، بیمه مسافرتی ،همراه 3 روز گشت با ناهار.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">7 شب و 8 روز</p><table dir="rtl" style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" class="mce-item-table" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هتل</span></strong></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></strong></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر نفر اتاق دو تخته</span></strong></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر نفر اتاق یک تخته</span></strong></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2 تا 6 سال </span></strong></p><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">بدون تخت<br></span></strong></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">آدرس</span></strong></p></td></tr><tr><td width="115"><p dir="RTL" align="center">RIVOLI PALACE</p><p dir="RTL" align="center">MADISSON</p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center">4*</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">3.700.000</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">4.900.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">2.600.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">JOUNIEH</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">VIE BOUTIQUE</span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">LE DUROY</span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">GEMS</span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.700.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.100.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.600.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BEIRUT<br></span></p></td></tr><tr><td width="115"><p dir="RTL" align="center">BEZAZUR</p><p dir="RTL" align="center">ELEGANT</p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center">4*</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">3.800.000</p><p dir="RTL" align="center">4.000.000</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">5.200.000</p><p dir="RTL" align="center">5.400.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">2.600.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">JOUNIEH</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ELITE</span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">PARISIAN</span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.800.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.200.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.600.000<br></span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BEIRUT</span></p></td></tr><tr><td width="115"><p dir="RTL" align="center">ARJAN BY ROTANA</p><p dir="RTL" align="center">RAMADA PLAZA</p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center">4*</p><p dir="RTL" align="center">5*</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">4.200.000</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">5.700.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">2.700.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">BEIRUT</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">PORTALUNA<br></span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">HOLIDAY INN</span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">PORTEMILIO</span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.400.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.100.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.700.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">JOUNIEH<br></span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BEIRUT</span></p><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">JOUNIEH</span></p></td></tr><tr><td width="115"><p dir="RTL" align="center">RADISSON BLU</p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center">5*</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">4.600.000</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">6.200.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">2.700.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">BEIRUT</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">GEFINOR ROTANA<br></span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.000.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.900.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.700.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BEIRUT</span></p></td></tr><tr><td width="115"><p dir="RTL" align="center">LANCASTER PLAZA</p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center">5*</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">5.400.000</p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center">7.400.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">2.800.000</p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center">BEIRUT</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MOVENPICK</span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.600.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">8.300.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.800.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BEIRUT</span></p></td></tr><tr><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">LE ROYAL</span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">5*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">6.500.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">9.800.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">2.800.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">JOUNIEH</span></p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="115"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">KEMPINSKI SUMMERLAND</span></p></td><td width="84"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5*</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.600.000</span></p></td><td width="89"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">9.800.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.800.000</span></p></td><td width="86"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BEIRUT</span></p></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">توضیحات تور لبنان :</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">کلیه هتل ها و پرواز ها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.</p><p>هزینه کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.</p><p>کلیه ورودی های اماکن دیدنی به عهده مسافر می باشد.</p><p>تاریخ های رفت 28 اسفند - 1 فروردین - 6 فروردین - 8 فروردین می باشد.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://irsafar.ir/images/LEBANON-AIR-TIKCET.jpg" alt="" data-mce-src="images/LEBANON-AIR-TIKCET.jpg" width="725" height="249"></p><p><br></p> text/html 2018-02-24T11:32:44+01:00 www.nowruz7.ir تور تور گرجستان نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/56 <div itemprop="articleBody"> <p><a title="تور گرجستان نوروز 97" href="http://irsafar.ir/index.php/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7/217-georgia-nowruz-97" rel="alternate">تور گرجستان نوروز 97</a> دارای خدماتی شامل بلیط هواپیما قشم ایر رفت و برگشت ، اقامت در هتل با پذیرایی ، بیمه مسافرتی ، استقبال فرودگاهی و راهنمای فارسی زبان میباشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL" align="center"><strong>تور گرجستان نوروز 97 | 5 شب تفلیس<br></strong></p> <div align="right"> <table style="width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">درجه<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق 2 تخته</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">6 تا 12 سال با تخت</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">POLO</td> <td style="text-align: center;">*3</td> <td style="text-align: center;">1.755.000</td> <td style="text-align: center;">2.015.000</td> <td style="text-align: center;">1.640.000</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">GRAND / HILTOP VARKETLI<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*3</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.870.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.215.000 </span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.670.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GOOD DAYS / GARDEN<span style="color: #000000;"><br></span></td> <td style="text-align: center;">*3</td> <td style="text-align: center;">1.900.000</td> <td style="text-align: center;">2.300.000<span style="color: #000000;"><br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">1.725.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">GERMI</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.160.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.790.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.785.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SKY GEORGIA / BOMOND GARDEN<span style="color: #000000;"><br></span></td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">2.360.000</td> <td style="text-align: center;">3.220.000</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">1.930.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">IVERIA INN / ALPHABET<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.415.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.335.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.070.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">COLOMBI / VILTON / GOLDEN PALACE<span style="color: #000000;"><br></span></td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">2.505.000</td> <td style="text-align: center;">3.510.000</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">2.015.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">DOLABAURI / ILIANI<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.590.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"> 3.655.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.930.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AMERI / TBILISI TIMES</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">2.705.000</td> <td style="text-align: center;">3.885.000</td> <td style="text-align: center;">1.955.000</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">CRON PALACE<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.790.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.795.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.360.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LEARTON</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">2.820.000</td> <td style="text-align: center;">4.090.000</td> <td style="text-align: center;">2.160.000</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">PREFERENCE<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.990.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.550.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.360.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MUSEUM / CITY CENTER</td> <td style="text-align: center;">*5</td> <td style="text-align: center;">3.165.000</td> <td style="text-align: center;">4.805.000</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">3.165.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">AMBASSADORI</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.165.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.805.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.165.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">MERCURE</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">3.425.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">5.350.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">2.475.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">HOLIDAY INN / MARRIOT COURTYARD</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.795.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">6.095.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.645.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">AMBASSADORI</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">4.370.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">6.845.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">4.370.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">RADISSON</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.805.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">8.110.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.165.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">THE BILTMORE</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">4.805.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">8.110.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">3.335.000</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p> <p>در تاریخ های زیر افزایش نرخ مازاد بر قیمت تور اعمال می گردد.</p> <p>25 و 26 اسفند 100.000 تومان</p> <p>27 و 28 و 29 اسفند 200.000 تومان</p> <p>1 الی 5 فروردین 400.000 تومان</p> <p>6 الی 8 فروردین 200.000 تومان</p> <p>توضیحات تور گرجستان نوروز 97</p> <p>نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 1.300.000 تومان و نوزاد 390.000 تومان میباشد.</p> <p>پرواز و هتل چارتر میباشد و در صورت کنسلی از طرف مسافر طبق قوانین کلیه ضرر و زیان به عهده مسافر میباشد.</p> <p>صدور بیمه اجباری برای افراد بالای 60 می باشد و هزینه آن مازاد محاسبه می گردد.</p> </div> text/html 2018-02-14T09:12:33+01:00 www.nowruz7.ir تور تور استانبول نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/55 <p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">خدمات <a title="تور استانبول نوروز 97" href="http://istanbul7.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/411-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97" target="_blank" rel="alternate noopener noreferrer" data-mce-href="%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/411-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97">تور استانبول نوروز 97</a> شامل بلیط رفت و برگشت هواپیمایی زاگرس ، 5 شب و 6 روز اقامت در هتل با پذیرایی صبحانه ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان ، <br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img src="http://istanbul7.ir/images/news/52.jpg" alt="" data-mce-src="images/news/52.jpg"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">تور استانبول&nbsp; - 5 شب و 6 روز پرواز زاگرس نوروز 97<br></strong></p><table style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" class="mce-item-table" border="0"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">آدرس</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">هر نفر اتاق دوتخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">کودک با تخت</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">REYDEL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">AKSARAY</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">*3</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.130.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.440.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">-</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">TOPKAPI<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">TOPKAPI<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*3</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.240.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.590.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.090.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">COMBALI PLAZA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">DOLAPDERE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*3</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.310.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.750.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.130.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ARSIMA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">SISLI</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.340.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.820.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.190.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">MATIATE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">YENIKAPI</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.360.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.620.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.160.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ALFA / MARINEM<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">AKSARAY<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.360.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.770.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.180.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">VIZON</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">OSMANBY</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.390.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.950.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.210.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">BLUEWAY CITY<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DOLAPDERE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.440.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.000.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.170.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">BIRBEY / BUDO<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">AKSARAY</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.490.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.880.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.240.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">ICON / CARTOON<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DOLAPDERE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.500.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.130.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.230.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">GRAND HALIC</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">TAKSIM</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.570.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">3.130.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.210.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">KERVANSARAY</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">TAKSIM</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.670.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.470.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.310.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">SURMELI</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">GAYRETTEPE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.770.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">3.710.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.440.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">CRYSTAL</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">TAKSIM</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.920.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.880.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.410.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">GRAND CEVAHIR<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">SISLI</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">3.030.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">4.150.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">2.520.000</span></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">POINT</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">TAKSIM</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.720.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.640.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.760.000</span></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</p><br> text/html 2018-02-12T11:10:00+01:00 www.nowruz7.ir تور تور مالزی نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/54 <a title="تور مالزی نوروز 97 " href="http://www.malaysia7.ir/" rel="alternate">تور مالزی نوروز 97 </a>شامل: بلیط رفت و برگشت هواپیما ،&nbsp; اقامت در هتل با پذیرایی صبحانه ، یک گشت نیم روزی بهمراه یک وعده ناهار ، تراسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ،سیم کارت میباشد.<br><br><p style="text-align: center;">تور مالزی نوروز 97</p> <table dir="rtl" style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>نام هتل</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>درجه هتل</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>اتاق دو تخته هر نفر</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>یک تخته</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>6-12 سال با تخت</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>2-6 سال بدون تخت</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Sandpiper</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">3*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.380.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.800.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.380.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.260.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Metro Hotel <br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.500.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.100.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.500.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.300.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Grand seasen</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">3*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.650.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.350.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.650.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.380.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Royal chulan<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.700.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.550.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.700.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.430.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Novotel</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.850.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.800.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.830.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.430.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Swiss Garden<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4* <br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.900.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.700.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.850.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.430.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Sunway Putra</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.850.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.530.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.530.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Seri Pacefic<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5*<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.850.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.680.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.830.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.530.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Istana</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.150.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">6.250.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.130.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.630.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Royal Chulan</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.230.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.480.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.200.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.650.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Park Royal</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.300.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">6.450.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.250.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.700.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Westin</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.850.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">7.500.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.780.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.980.000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> text/html 2018-02-12T11:09:04+01:00 www.nowruz7.ir تور تور مالزی سنگاپور نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/53 <div itemprop="articleBody"> <p style="text-align: justify;">تور مالزی سنگاپور ویژه نوروز 97 دارای بلیط رفت و برگشت ماهان به کوالالامپور ،4 شب اقامت در هتل کوالالامپور و 3 شب اقامت در سنگاپور، ترانسفر فرودگاهی و بین شهری ، ویزای سنگاپور ، تور لیدر ، یک گشت شهری کوالالامپور با ناهار و یک گشت شهری در سنگاپور بدون ناهار&nbsp; ، سیم کارت، بیمه مسافرتی میباشد. <a href="http://www.malaysia7.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97" target="_blank" title="تور مالزی سنگاپور نوروز 97">تور مالزی سنگاپور نوروز 97</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;4 کوالالامپور + 3 شب سنگاپور</p> <table dir="rtl" style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>نام هتل</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>درجه هتل</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>هر نفر اتاق دو تخته</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>اتاق یک تخته</strong></span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>6-12سال با تخت</strong></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>2-6 سال بدون تخت</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Sandpiper</p> <p dir="RTL" align="center">Fragrence</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">3*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.170.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">6.150.000</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">5.150.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.600.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Metro hotel</span><br><span style="color: #ffffff;">Frangrence<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;3*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.350.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.500.000</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.330.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.660.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Metro hotel</p> <p dir="RTL" align="center">Pars sovereingn</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">3*</p> <p dir="RTL" align="center">4*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.500.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">6.790.000</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">5.450.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.720.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td style="text-align: center;" width="111"> <p><span style="color: #ffffff;">Royal Chulan<br></span></p> <p><span style="color: #ffffff;">Rotal Queen<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.780.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">7.330.000</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.730.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.830.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Novotel</p> <p dir="RTL" align="center">Furama River</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.880.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">7.540.000</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">5.830.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">4.880.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Swiss Garden<br></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Grand Central<br></span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.000.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">7.740.000</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.950.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.950.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center">Sunway Putra</p> <p dir="RTL" align="center">Grand Copthorn</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5*</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">6.200.000</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">8.130.000</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">-</p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center">5.030.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #9a0069;"> <td width="111"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Royal chulan<br></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">Grand Park</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5*</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.530.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">8.780.000</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.480.000</span></p> </td> <td width="105"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.160.000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>توضیحات تور مالزی سنگاپور نوروز 96 :</p> <p>- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .</p> <p>- در صورت کنسلی و یا NO SHOW&nbsp; هتل ، پس از کسر هزینه های بلیط و هتل الباقی به مسافر استرداد می گردد.</p> <p>- بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال اجباری می باشد .</p> <p>- مسوولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج مسافر از کشور ، به عهده شخص مسافر میباشد.</p> <p style="text-align: justify;">- مدت زمان آماده شدن ویزای سنگاپور 10 روز کاری میباشد</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">در صورت داشتن هرگونه سوالی همکاران ما خرسند از پاسخ گویی به شما عزیزان خواهند شد.</span></p> </div> text/html 2018-02-12T11:08:04+01:00 www.nowruz7.ir تور تور کیش نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/52 خدمات <a title="تور کیش نوروز 97" href="http://www.kishnet7.ir/" rel="alternate">تور کیش نوروز 97</a> شامل : اقامت در هتل بهمراه صبحانه ، بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی و استقبال می باشد.<br><br><p style="text-align: center;">&nbsp;تور کیش نوروز 97</p> <table dir="rtl" style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #025c5f;"> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>نام هتل<br></strong></span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>تاریخ</strong></span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>2 تخته</strong></span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>3 تخته</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center">هتل هلیا</p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center">28 به 2</p> <p dir="RTL" align="center">28 به 4</p> <p dir="RTL" align="center">4 به 7</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">1.120.000</p> <p dir="RTL" align="center">2.310.000</p> <p dir="RTL" align="center">1.670.000</p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center">1.020.000</p> <p dir="RTL" align="center">2.020.000</p> <p dir="RTL" align="center">1.220.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #025c5f;"> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">هتل آرامش<br></span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">28 به 2<br></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2 به 5</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">8 به 11</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.455.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.775.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.550.000</span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.340.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.650.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.400.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center">هتل قائم</p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center">28 به 2</p> <p dir="RTL" align="center">2 به 5</p> <p dir="RTL" align="center">8 به 11</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">1.490.000</p> <p dir="RTL" align="center">1.600.000</p> <p dir="RTL" align="center">1.220.000</p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center">1.430.000</p> <p dir="RTL" align="center">1.480.000</p> <p dir="RTL" align="center">1.120.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #025c5f;"> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">هتل بین المللی کیش<br></span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">28 به 2<br></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2 به 5</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">8 به 11</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.150.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.650.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.275.000</span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.330.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.350.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.050.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center">هتل مارینا پارک</p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center">28 به 2</p> <p dir="RTL" align="center">2 به 5</p> <p dir="RTL" align="center">8 به 11</p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center">2.520.000</p> <p dir="RTL" align="center">2.830.000</p> <p dir="RTL" align="center">2.560.000</p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center">2.445.000</p> <p dir="RTL" align="center">3.175.000</p> <p dir="RTL" align="center">2.890.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #025c5f;"> <td width="107"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">هتل ویدا<br></span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">28 به 2<br></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2 به 5</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">8 به 11</span></p> </td> <td width="106"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.970.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.050.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.180.000</span></p> </td> <td width="109"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.930.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.650.000</span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.800.000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;"><strong>قابل توجه مسافران محترم در صورت درخواست تور کیش بر روی هتل های دیگر با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.</strong></span></p><br> text/html 2018-01-30T14:00:58+01:00 www.nowruz7.ir تور تور ارزان دبی نوروز 97 پرواز ماهان http://www.nowruz7.ir/post/51 تور دبی نوروز 97 شامل بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ، ویزای دبی ، 5 شب و 6 روز اقامت در هتل با پذیرایی ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی و سرویس به مراکز خرید در هتل 3 و 4 ستاره می باشد. <p><a rel="nofollow" title="تور دبی" href="http://www.dubai7.ir" target="_blank"><strong>تور دبی نوروز 97</strong></a> آژانس مسیر سبز - <strong>تور دبی نوروز 97</strong> با پرواز ماهان</p> <p style="text-align: center;"><strong>تور دبی 5 شب و 6 روز نوروز 97<br></strong></p> <table style="width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">درجه هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">MAIL</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق دو تخته</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته</span></td> <td style="text-align: center;"> <p><span style="color: #ffffff;">6 تا 12 سال با تخت</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ROYAL TONS</td> <td style="text-align: center;">*2</td> <td style="text-align: center;">HB</td> <td style="text-align: center;">2.887.000</td> <td style="text-align: center;">3.547.000</td> <td style="text-align: center;">2.797.000</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">SADAF<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*3</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">HB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.067.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.847.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">2.887.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AL JAWAHER GARDEN</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">HB</td> <td style="text-align: center;">3.197.000</td> <td style="text-align: center;">4.137.000</td> <td style="text-align: center;">3.077.000</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">AVARI<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.207.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.147.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">N/A</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MARCOPOLO</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="text-align: center;">3.227.000</td> <td style="text-align: center;">4.167.000</td> <td style="text-align: center;">3.077.000</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;GRAND EXCELSIOR<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.237.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.177.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.187.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EMIRATES GRANDS</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="text-align: center;">3.247.000</td> <td style="text-align: center;">4.187.000</td> <td style="text-align: center;">3.187.000</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">HOLIDAY INN<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.327.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.347.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.187.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SAMAYA</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="text-align: center;">3.347.000</td> <td style="text-align: center;">4.387.000</td> <td style="text-align: center;">3.227.000</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">CITY SEASEN TOWER<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.437.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.567.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">N/A</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">&nbsp; ROSE PARK</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="text-align: center;">3.457.000</td> <td style="text-align: center;">4.597.000</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">RADOSSON BLUE<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.487.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.677.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.287.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FLORA GRAND</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="text-align: center;">3.527.000</td> <td style="text-align: center;">4.677.000</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">CITY SEASONS<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.537.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.737.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.267.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AVANI</td> <td style="text-align: center;">*5</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="text-align: center;">3.647.000</td> <td style="text-align: center;">4.997.000</td> <td style="text-align: center;">3.497.000</td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">CROWNE PELAZA DEIRA<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.027.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">5.747.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">N/A</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">PULMAN CITY CENTER<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">4.197.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">6.067.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">3.497.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">INTER CONTINENTAL<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.357.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">6.377.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">N/A</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">FAIRMONT</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">4.497.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">6.697.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">3.697.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">CONRAD</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.527.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">6.697.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">3.697.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">TAJ DUBAI<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">4.537.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">6.727.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">3.697.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">JW MARRIOT MARQUIS<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.547.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">6.737.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.027.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">SHERATON</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">5.147.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">7.977.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #333333;">4.097.000</span></td> </tr> <tr style="background-color: #0671a3;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">FAIRMONT THE PALM<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*5</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">6.597.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">10.797.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">4.497.000</span></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>توضیحات تور دبی پرواز ماهان نوروز 97</strong></p> <p>1. نرخ کودک بدون تخت 2.277.000 تومان و نرخ نوزاد 700.000 تومان می باشد.</p> <p>2. پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.</p> <p>3. در صورت عدم تسویه کامل مبلغ تور در هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین میباشد.</p> <p>4. پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.</p> <p>5. به نفر سوم در اتاق 3 تخته تخت سفری تعلق می گردد.</p> <p>6. آژانس میر سبز درخواست کننده ویزا میباشد و در صورت عدم صدور ویزا از طرف دولت امارات این دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.</p> text/html 2018-01-30T10:07:25+01:00 www.nowruz7.ir تور تور ارمنستان زمینی نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/50 <p>خدمات تور ارمنستان زمینی نوروز 97 شامل 4 گشت نیم روزی همراه ناهار ، اتوبوس تختشو توریستی ، سیم کارت به هر نفر ، لیدر فارسی ، پذیرایی بین سفر<br data-mce-bogus="1"></p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p style="line-height: 1.3em; text-align: center;" data-mce-style="line-height: 1.3em; text-align: center;"><span style="line-height: 1.3em;" data-mce-style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>تور ارمنستان هوایی 3 شب&nbsp;</strong> <br></span></span></p><table class="mce-item-table" dir="rtl" style="height: 718px; width: 100%;" data-mce-style="height: 718px; width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><strong>هتل</strong></span></p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><strong>درجه</strong></span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><strong>هر نفر اتاق دو تخته</strong></span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><strong>اتاق سه تخته</strong></span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><strong>اتاق یک تخته<br></strong></span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;"><strong>کودک 2-6 سال بدون تخت</strong></span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">PIRIMER</p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center">3*</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.090.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.050.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.390.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">590.000</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">SILACHI<br></span></p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3*</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.190.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.150.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.550.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">590.000</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">OLAMPIA</p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center">3*</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.250.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.210.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.590.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">590.000</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">SHIRAK <br></span></p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3*</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.290.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.250.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.590.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">590.000</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">REJINEH</p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center">3*</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.290.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.250.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.590.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">590.000</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="74"><span style="color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #ffffff;">TORA PALACE</span><br data-mce-bogus="1"></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="74"><span style="color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #ffffff;">4*</span><br data-mce-bogus="1"></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" width="74"><span style="color: rgb(255, 255, 255);" data-mce-style="color: #ffffff;">1.290.000</span><br></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.250.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">----</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">590.000<br data-mce-bogus="1"></span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">HERAZDAN</p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center">4*</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.430.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.390.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.750.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">690.000</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">IMPRIAL</span></p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4*</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.430.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.390.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.750.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">690.000</span></p></td></tr><tr><td width="83"><p dir="RTL" align="center">DIAMOUND</p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center">4*</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.430.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.390.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">1.750.000</p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center">690.000</p></td></tr><tr style="background-color: #339a00;" data-mce-style="background-color: #339a00;"><td width="83"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">METROPOL<br></span></p></td><td width="55"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4*</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.490.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.430.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">1.790.000</span></p></td><td width="74"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">690.000</span></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>توضیحات تور ارمنستان زمینی نوروز 97:<br data-mce-bogus="1"></p><p>تاریخ حرکت ها شروع از 28 اسفند و 3 فروردین و 7 فروردین میباشد.<br data-mce-bogus="1"></p><p>در صورت شرکت در جشن سال نو مبلغ 100.000 تومان به قیمت تور افزوده می گردد.<br data-mce-bogus="1"></p><p>گشت ها شامل روز اول دیدن پارک پیروزی ، مجسمه مادر ، کلیسا لوساووریچ ، هزار پله <br data-mce-bogus="1"></p><p>روز دوم : درچه سوان ، گشت گل ها ، تله کابین <br data-mce-bogus="1"></p><p>روز سوم : معبد گارنی ، کلیسای کغارد <br data-mce-bogus="1"></p>روز چهارم : شهر قدیمی اچمیازین ، گشت خرید text/html 2018-01-29T10:17:56+01:00 www.nowruz7.ir تور تور مشهد زمینی نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/49 <p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="center">خدمات تور مشهد زمینی با قطار نوروز 97 شامل بلیط رفت و برگشت قطار 4 تخته و 6 تخته ، اقامت در هتل به مدت 3 شب و 4 روز ، پذیرایی طبق منو و استقبال می باشد.</p><p dir="RTL" align="center"><strong><a href="http://mashhadsafar.net/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97" target="_blank" title="تور مشهد نوروز 97">تور مشهد زمینی نوروز 97</a> هفته اول<br></strong></p> <p dir="RTL" align="center"><strong>تاریخ شروع تور از 27 اسفند 96</strong></p> <div align="right"> <table style="width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">قطار 6 تخته<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">قطار 4 تخته<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">آدرس</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">آپارتمان مارین</td> <td style="text-align: center;">446.000</td> <td style="text-align: center;">520.000</td> <td style="text-align: center;">امام رضا</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">آپارتمان هخامنش</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">446.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">520.000 </span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">امام رضا</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">آپارتمان تاج محل<br></span></td> <td style="text-align: center;">446.000</td> <td style="text-align: center;">520.000<span style="color: #000000;"><br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">امام رضا</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">آپارتمان دار الحسین</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">446.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">520.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">امام رضا</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">آپارتمان شریف جوادی<span style="color: #000000;"><br></span></td> <td style="text-align: center;">465.000</td> <td style="text-align: center;">540.000</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">امام رضا</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">هتل هاترا *3</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">530.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">630.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">باب الجواد</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">هتل پارسه *3<br></span></td> <td style="text-align: center;">566.000</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">640.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">دانش</span></td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">هتل کارن *3 تاپ</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">566.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"> 640.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">امام رضا</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">هتل منجی *3</td> <td style="text-align: center;">720.000</td> <td style="text-align: center;">770.000</td> <td style="text-align: center;">بازار رضا</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">هتل کیانا *4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">830.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">895.000<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">امام رضا</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL" align="center"><strong>تور مشهد زمینی با قطار هتل 5 ستاره<br></strong></p> <div align="right"> <table style="width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق 2 تخته قطار 6 تخته<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق 2 تخته قطار 4 تخته</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق 3 تخته قطار 6 تخته</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق 3 تخته قطار 4 تخته</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">هتل درویشی</td> <td style="text-align: center;">1.040.000</td> <td style="text-align: center;">1.100.000</td> <td style="text-align: center;">840.000</td> <td style="text-align: center;">910.000</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">هتل قصر طلایی<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.144.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.200.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">955.000 </span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">1.000.000</span></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;توضیحات تور مشهد زمینی با قطار نوروز 97:</p> <p>در هتل پارسه ، کارن ، هاترا و منجی منو غذایی بصورت بوفه آزاد به همراه استقبال می باشد.</p> <p>هفته دوم نوروز 97 کاهش نرخ تور در تمامی هتل ها اعمال می گردد.</p> <p>جهت کسب آگاهی از قیمت تور در هفته دوم با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.</p> text/html 2018-01-16T13:57:46+01:00 www.nowruz7.ir تور تور آنتالیا نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/48 خدمات <a href="http://www.antalya7.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97" target="_blank" title="تور آنتالیا نوروز 97">تور آنتالیا نوروز 97</a> شامل بلیط رفت و برگشت هواپیمایی سان اکسپرس ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، راهنما ، بیمه مسافرتی سامان تا سقف 10.000 یورو<br><br><div align="right"> <div align="right"> <div style="text-align: center;" align="right">تاریخ رفت از 27 اسفند ماه تا 9 فروردین ماه 97</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"> <div align="right"> <table dir="rtl" style="width: 100%;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>هتل</strong></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>سرویس</strong></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>اتاق دوتخته</strong></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>اتاق یک تخته</strong></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>&nbsp;6-12 سال با تخت</strong></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>منطقه</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">ROYAL TAWER</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - ALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">2.790.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.080.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">2.370.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">KEMER</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">DAIMA BIZ <br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.890.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.180.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.560.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">KEMER</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">GRAND PARK LARA</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.180.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.350.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">2.690.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">&nbsp;LARA</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">LARA FAMILY CLUB<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.550.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.050.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.990.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">LARA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">RAMADA RESORT</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.650.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">4.390.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.050.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">LARA</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">KERVANSARAY LARA<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.670.000<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.990.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.890.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">LARA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">KEREMLIN PALACE</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.740.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">4.140.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">2.895.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">LARA</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">PORT NATURE<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.890.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.710.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.290.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">BELEK</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">ORANGE COUNTY</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.895.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">4.780.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.190.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">KEMER</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">BAIA LARA<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.150.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.130.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.150.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">LARA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">ADALYA ELITE</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">4.360.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">5.095.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.410.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">LARA</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">MIRACLE</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.450.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.550.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.450.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">KUNDO</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">RIXOS SUNGATE</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">4.610.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">5.850.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.410.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">KEMER</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">TITANIC BEACH<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.890.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.210.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.740.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">LARA</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">ROYAL HOLIDAY</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">4.990.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">5.350.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.350.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">KUNDO</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">ROYAL SEGINUS</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4.990.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.410.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.810.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">KUNDO</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">TITANIC DELUXE BELEK</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">5.160.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">6.750.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.690.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">BELEK</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">DELPHIN IMPERIAL<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.290.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.890.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.790.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">KUNDO</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">RIXOS PERMIUM</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">*5 - UALL</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">6.180.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">8.390.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">3.995.000</p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center">BELEK</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #880404;"> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">REGNUM CARYA<br></span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">*5 - UALL</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">6.190.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">7.150.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.980.000</span></p> </td> <td width="91"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">BELEK</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div align="right">&nbsp;</div> </div> </div> <div align="right">&nbsp;توضیحات تور آنتالیا نوروز 97 :</div> <div class="TabShow"> <ul><li dir="RTL">پرواز سان اکسپرس مدت تور 6 شب و 7 روز می باشد.</li><li dir="RTL">تمامی مبالغ به تومان می باشد.</li><li dir="RTL">نرخ کودک بدون تخت 2.190.000 زیر دو سال 190.000 تومان می باشد.</li><li dir="RTL">هتل رویال هالیدی و رویال سیگینوس بالای 9 سال بزرگسال محسوب می شود.</li><li dir="RTL">هتل دلفین امپریال بالای 13.99 بزرگسال محسوب می گردد</li><li dir="RTL">پرداخت 50% مبلغ تور الزامی می باشد.</li><li dir="RTL">اعتبار پاسپورت باید حداقل شش ماه باشد.</li></ul> </div> text/html 2017-12-31T13:23:00+01:00 www.nowruz7.ir تور تور قبرس نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/47 <p><strong>خدمات <a title="تور قبرس نوروز 97" href="https://masirsabz.com/tour/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-97/">تور قبرس نوروز 97</a> :</strong> پرواز ماهان، ویزا، اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، گشت شهری</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">7 شب و 8 روز با پرواز ماهان ایر</p> <table style="width: 512px; height: 232px;" border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">نام هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">درجه هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هر نفر اتاق دو تخته</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">هر نفر اتاق بک تخته </span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">6 تا 12 سال با تخت</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2 تا 6 سال بدون تخت</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">کاکتوس</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*2/ BB</span></td> <td style="text-align: center;">229 یورو</td> <td style="text-align: center;">290 یورو</td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سن رومئو <br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*2 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">269 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">343 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">120 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">120 یورور<br></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">فلامینگو</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*3 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">279 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;">424 یورو</td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سولتوس <br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*3 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">329 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">424 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">273 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">120 یورو<br></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">آمرغوس بوتیک<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*3 / BB</span></td> <td style="text-align: center;">379 یورو</td> <td style="text-align: center;">568 یورو</td> <td style="text-align: center;">249 یورو</td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">لردوس بیچ</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*4 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">399 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">544 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">144 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">120 یورو<br></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ای هتل<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*4 / BB</span></td> <td style="text-align: center;">399 یورو</td> <td style="text-align: center;">552 یورو</td> <td style="text-align: center;">257 یورو</td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پالم بیچ</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*4 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">419 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">585 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">120 یورو<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff; font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">120 یورو<br></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پرنسس</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*4 / BB</span></td> <td style="text-align: center;">449 یورو</td> <td style="text-align: center;">568 یورو</td> <td style="text-align: center;"> <p>281 یورو</p> </td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ffffff;">سان هال</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ffffff;">*4 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">459 یورو</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">681 یورو</span></td> <td style="text-align: center;"> <p><span style="color: #ffffff;">289 یورو</span></p> </td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">120 یورو</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">گلدن بی</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">*5 / BB</span></td> <td style="text-align: center;">489 یورو</td> <td style="text-align: center;">681 یورو</td> <td style="text-align: center;"> <p>305 یورو</p> </td> <td style="text-align: center;">120 یورو</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ffffff;">سیو استیل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ffffff;">*5 / BB</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">499 یورو</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">617 یورو</span></td> <td style="text-align: center;"> <p><span style="color: #ffffff;">-</span></p> </td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">-</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>توضیحات تور: به قیمتهای یورو داخل جدول مبلغ 480 دلار بابت بلیط پرواز اضافه می گردد<br></strong></p> <p style="text-align: justify;">1. تمام هتل ها با صبحانه و بدون ترانسفر فرودگاهی میباشد و قیمتها به تومان میباشد .</p> <p style="text-align: justify;">2.قیمت هتل با نرخ یورو روز محاسبه گردیده است و در صورت افزایش نرخ ارز تا 7% قیمت تور به روز محاسبه میگردد.</p> <p style="text-align: justify;">3.قیمت پرواز یونانی بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است و در صورت جا ندادن پرواز روی کلاس فوق ما به التفاوت قیمت پرواز جدید به نرخ تور اضافه میگردد.</p> <p style="text-align: justify;">4.مسیر پروازی رفت و برگشت از تهران به دبی و به لارناکا و برعکس میباشد .</p> <p style="text-align: justify;">5.در صورت درخواست تور بر روی دیگر شهر قبرس اروپایی با همکاران ما تماس حاصل فرمائید.</p> <p style="text-align: justify;">هزینه کودک زیر 2 سال 400.000 تومان میباشد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>مدارک لازم جهت اخذ ویزا:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1. معرفی نامه شغلی شامل ( جواز کسب ، پروانه مطب ، پروانه وکالت ) بر روی سربرگ و به زبان انگلیسی با مهر&nbsp; دارالترجمه با موسسه معرفی کننده</p> <p style="text-align: justify;">2.تمکن مالی و یا مانده حساب بانکی به زبان انگلیسی با مانده حداقل 7 میلیون تومان برای هر نفر با مهر شعبه</p> <p style="text-align: justify;">3.اصل پاسپورت با اعتبار حداقل 7 ماه وداخل امضا ( در صورت داشتن پاسپورت قدیمی ارائه نمائید )</p> <p style="text-align: justify;">4.دو قطعه عکس رنگی 4*3 پشت زمینه سفید و تمام رخ</p> <p style="text-align: justify;">5.آدرس کامل پستی محل سکونت و محل کار همراه با شماره تلفن و کد پستی</p> <p style="text-align: justify;">6.بیمه نامه مسافرتی معتبر با ساپورت حداقل 8000 یورو</p> <p style="text-align: justify;">توضیح : مدت زمان حاضر شدن ویزا 10 روز کاری از زمان تحول مدارک میباشد</p> <p style="text-align: justify;">در صورت داشتن هر گونه سوالی خرسند از پاسخگویی به شما عزیزان میباشیم.</p> text/html 2017-12-31T13:18:48+01:00 www.nowruz7.ir تور تور دبی نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/46 <p>تور دبی نوروز 97 - شامل بلیط رفت و برگشت هواپیما امارات ، 5 شب و 6 روز اقامت در هتل با پذیرایی ، ویزای توریستی دبی ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی میباشد.</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;" data-mce-style="font-size: 12pt;"><strong><a href="https://masirsabz.com/tour/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-97/" target="_blank" title="تور دبی نوروز 97">تور دبی نوروز 97</a> - 5 شب و 6 روز</strong></span></p><p>&nbsp;</p><table style="width: 100%;" data-mce-style="width: 100%;" class="mce-item-table" border="0"><tbody><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">درجه هتل</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق دو تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><p><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6 تا 12 سال با تخت</span></p></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2 تا 6 سال</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">Sun &amp;Sand</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*3</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.820.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.650.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.080.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">IBIS AL BARSHA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*3</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.820.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.650.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000 <br></span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">IBIS RIGGA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*2</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.830.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.750.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DORUS HOTEL<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.900.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.820.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.180.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000 <br></span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">IBIS DEIRA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*3</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.900.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.820.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">&nbsp;CORAL DEIRA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.080.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.190.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.450.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">&nbsp;2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">CASSELLS AL BARSHA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.100.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">5.220.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.400.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">LOTUS DOWNTOWN AP<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.120.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.260.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.420.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">&nbsp;2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">FLORA GRAND</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.240.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">5.230.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.160.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">NOVOTEL AL BARSHA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.300.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.620.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000 <br></span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp; ROYAL CONTINENTAL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.300.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">5.620.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.000.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">NOVOTEL DEIRA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.370.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.760.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.580.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000&nbsp;</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">CROWN PLAZA DEIRA</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.390.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">5.800.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.500.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">MERCUR DUBAI<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.440.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.900.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.550.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000 <br></span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">ATANA HOTEL</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*4</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">4.490.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">6.000.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">3.930.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;2.450.000</td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">HOLIDAY INN AL BARSHA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">4.490.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.800.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000&nbsp;</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">COPTHORNE</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">4.570.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">6.160.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">3.870.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">2.450.000</span></td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">SHANGRI LA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.190.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">7.400.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.550.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">THE WESTIN<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">5.240.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">7.500.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">2.450.000</span></td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">DUKES DUBAI<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">5.660.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">8.300.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.400.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">W DUBAI HOTEL<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">5.900.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">8.850.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">2.450.000</span></td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">THE RETREAT PAKM<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.030.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">9.090.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">3.520.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">HILTON DUBAI THE WALK<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">*4</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">6.050.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">9.150.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">3.560.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">2.450.000</span></td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">THE ST REGIS DUBAI<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">6.300.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">8.930.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">HILTON DUBAI JUMEIRA<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">6.930.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">10.890.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">4.350.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #333333;" data-mce-style="color: #333333;">2.450.000</span></td></tr><tr style="background-color: #0671a3;" data-mce-style="background-color: #0671a3;"><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">RIXOS PALM<br></span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">*5</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">7.000.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">11.000.000</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">-</span></td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;" data-mce-style="color: #ffffff;">2.450.000</span></td></tr><tr><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">RIXOS BAB ALBAHR</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">*5</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">7.330.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">10.940.000</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">2.450.000</td></tr></tbody></table><p><br data-mce-bogus="1"></p> text/html 2017-10-31T06:49:55+01:00 www.nowruz7.ir تور تور نوروز 97 http://www.nowruz7.ir/post/26 <div align="justify">مسیر سبز زندگی برای ساختن نوروزی رؤیایی برای شما تورهای متنوع نوروز 97 خود را در این بخش گردآوری کرده است. <br><br>تور نوروز 97 این شرکت شامل سفر به نقاط مختلف جهان همراه با گشت های ویژه و خریدهای متنوع برای شما مسافرین گرامی می‌باشد، با استفاده از تور نوروز 97 این شرکت نوروزی به یاد ماندنی برای خود و خانواده خود به ارمغان بیاورید. <span style="font-size: 10pt;"><br>مسیر سبز زندگی با سابقه درخشان در زمینه تور نوروزی امسال نیز توجه ویژه به برگزاری <a href="https://masirsabz.com/cattour/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/" target="_blank" title="تور نوروز 97">تور نوروز 97</a> نموده است و آماده ارائه خدمات در بالاترین کیفیت و کمترین قیمت به هم وطنان گرامی می‌باشد.<br>گردشگری مسیر سبز زندگی مجری انواع <a href="https://masirsabz.com/cattour/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/" target="_blank" title="تور نوروز 97">تور نوروز 97</a> توانسته با عقد قرار داد با بهترین شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی سفری راحت و ایمن را برای شما مسافرین گرامی به ارمغان بیاورد.<br><br>تورهای نوروز 96 به شرح زیر می باشد.<br><br></span><ul><li>تور دبی نوروز 97</li><li>تور مالزی نوروز 97</li><li>تور استانبول نوروز 97</li><li>تور هند نوروز 97</li><li>تور آنتالیا نوروز 97</li><li>تور مالزی سنگاپور نوروز 97</li><li>تور گرجستان نوروز 97</li><li>تور ارمنستان نوروز 97</li><li>تور آذربایجان نوروز 97</li><li>تور چین نوروز 97</li><li>تور لبنان نوروز 97</li><li>تور مالدیو نوروز 97</li><li>تور سریلانکا نوروز 97</li><li>تور اروپا نوروز 97</li><li>تور کیش نوروز 97</li><li>تور مشهد نوروز 97</li><li>تور قشم نوروز 97 &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></li><li>لازم به توضیح می باشد بزودی قیمتهای <a href="https://masirsabz.com/cattour/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2/" target="_blank" title="تور نوروز 97">تور نوروز 97</a> در سایت مسیر سبز آپدیت خواهد گردید .</li></ul><br></div> text/html 2017-02-04T14:08:49+01:00 www.nowruz7.ir تور تور ارمنستان زمینی نوروز 96 http://www.nowruz7.ir/post/45 <div align="center"><font size="4"><b>جهت بازدید از سایت <a href="http://masirsabz.com/cattour/تور-نوروز" target="_blank" title="تور نوروز 97">تورهای نوروز 97</a> مسیر سبز کلیک کنید</b></font><br><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span></div><span style="color: #ff0000;"><strong><br><br></strong></span> <table style="width: 100%;" border="0"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">نام هتل</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">درجه</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">دوتخته<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">سه تخته<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">اتاق یک تخته<br></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>DDD</p> </td> <td style="text-align: center;">*3</td> <td style="text-align: center;">650.000</td> <td style="text-align: center;">650.000</td> <td style="text-align: center;">850.000</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">SGIRAK<br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*3 <br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;">690.000</span></span><span style="color: #ffffff;"><br></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">670.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">890.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TORA PALACE</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">750.000</td> <td style="text-align: center;">730.000</td> <td style="text-align: center;">930.000</td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">IMPRIAL</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">*4</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">790.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">770.000</span></td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">970.000</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ARARAT</td> <td style="text-align: center;">*4</td> <td style="text-align: center;">790.000</td> <td style="text-align: center;">770.000</td> <td style="text-align: center;">970.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">خدمات <a href="http://www.irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/asia-tour/armenia-tour" title="تور ارمنستان زمینی">تور ارمنستان زمینی</a> شامل 4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه بوفه، سه روز گشت از جاذبه های توریستی شهر ایروان&nbsp; با نهار ، راهنمای فارسی و لیدر محلی ، سیم کارت به ازای هر اتاق ، اتوبوس 25 نفره CIP تختخوابشو ، نقشه ، دفترچه راهنما</p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">&nbsp;گشتهای شهر ایروان :</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">بازدید از دیدنیهای ارمنستان شامل : میدان جمهوری ( هاراپاراک ) ، میدان اپرا ، کاسکاد ( هزار پله ) کلیسای گریگور لوساوریچ ، مجسمه مادر ارمنستان (مایرهایاستان) ، پارک پیروزی ( هاغتاناک پارک ) ، معبد گارنی ، کلیسای گغارد ، دریاچه سوان ، دره گلها ( زاخگازور ) کلیسای ساحلی سوان ( sevanavanak ) ، بازدید از بزرگترین مرکز خرید شهر ایروان</p> <p>هزینه ویزا 10 دلار و به عهده مسافر و در زمان ورود به خاک ارمنستان اخذ می شود.</p> text/html 2017-01-30T13:50:30+01:00 www.nowruz7.ir تور تور گرجستان نوروز 96 http://www.nowruz7.ir/post/44 <p style="text-align: justify;"><a href="http://www.irsafar.ir/index.php/tours/outside-tours/asia-tour/georgia-tour" target="" title="تور گرجستان">تور گرجستان</a> شامل پرواز ایراس زاگرس رفت و برگشت ، هتل همراه با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، یک گشت نیم روزی تفلیس، گشت شهری باتومی ، راهنمای فارسی تور گرجستان نوروز 96</p> <p><img src="http://irsafar.ir/images/Georgia.jpg" alt="تور گرجستان" title="تور گرجستان" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;5 شب و 6 روز - تور گرجستان نوروز 96</p> <div align="right"> <table style="width: 100%;" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #339a00;"> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>هتل</strong></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>درجه</strong></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>هر نفر اتاق دو تخته</strong></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>اتاق یک تخته</strong></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;"><strong>کودک 6-12 سال با تخت</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">FUND</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">3* BB</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">1.900.000</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">2.415.000</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">1.750.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">COLOMBI<br></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4* BB<br></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.320.000</span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.985.000</span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">1.895.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">NCEPERFERE</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">5* BB</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">2.925.000</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">4.365.000</p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center">2.225.000</p> </td> </tr> <tr style="background-color: #339a00;"> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">MARRIOT TBILISI<br></span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">4* BB</span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">3.750.000</span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">5.960.000</span></p> </td> <td width="80"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ffffff;">2.750.000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>مناطق مورد بازدید :</p> <p style="text-align: justify;">تفلیس : خیابان روستاوی و شاردنی ، کلیسا سامبا ، پل صلح ، پارک ریکه ، تله کابین ، نارین قلعه ، مجسمه مادر ، حمام های گوگرد ، پارک حیدر علیوف ، صرف ناهار ، دریاچه لاک پشت ها</p> <p>باتومی : بندر باتومی ، قلعه قونیه ، مرز ترکیه ، تله کابین ، بوتانیک پارک ، برگشت هتل وقت آزاد</p> <p>نکات مهم :</p> <div class="TabShow"> <ul><li dir="RTL">تمامی مبالغ به تومان می باشد.</li><li dir="RTL">روزهای پروازی 2 شنبه و 5 شنبه می باشد.</li><li dir="RTL">کودک بدن تخت 1.495.000 تومان.</li><li dir="RTL">نرخ INF مبلغ 250.000 تومان است.</li><li dir="RTL">پرواز چارتر و غیر قابل استرداد است.</li><li dir="RTL">پرداخت 50% مبلغ در هنگام رزرو الزامی است و در غیر این صورت درخواست تایید نمی شود.</li></ul> </div> <p>لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما تماس حاصل فرمائید.</p>